ผนึกพลัง ๒ กระทรวง ขับเคลื่อน ๒ ยุทธศาสตร์ “ถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อ”

​นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นรากฐานเกี่ยวพันถึงการใช้ชีวิตของคนไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตคนไทยได้เป็นอย่างดี ​โครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงผู้ขายของ ให้ยกระดับด้านความสะอาด ถูกสุขอนามัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยแล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร..


๑๑๔ ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘.

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และเขตเทศบาลนครอุบล โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดช่วงเดือนกรกฏาคม ปี ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ซึ่งนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยี่ยมชมการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนตามชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งปีนี้มีชุมชนคุ้มวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึง ๑๑ แห่ง ได้แกวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีรางวัลสำหรับชุมชนทำเทียนที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ มีกำลังใจ..


ททท. จัดงาน “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” นำเสนอความพร้อมด้านบริการสุขภาพในไทย หวังกระตุ้นตลาดไฮเอนด์เดินทางมาไทยต่อเนื่อง

​ ​นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรียมจัด โครงการ “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศและนานาชาติและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย (Sellers) ได้มีโอกาสพบและนำเสนอขายสินค้าด้านสุขภาพให้กับตัวแทนขายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Buyers) จากทั่วโลก เกิดความเชื่อถือและมั่นใจที่จะนำสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยไปเสนอขาย ​งาน “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” ภายใต้ธีม Anti-aging the next big thing in Health & Wellness Tourism จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2558 ณ ห้องคริสตัล 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานประชุมธุรกิจ Business Matching Meeting งาน Trade Conference ประชุมสรุปเพื่อให้ตัวแทนขายจากทั่วโลกได้รับรู้ถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะWorld Leader..อลังการ….งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครขอเชิญเที่ยว“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานี ถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวปทุมธานีและยังคงสร้างความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นตราบเท่านานถึงปัจจุบัน นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีความโดดเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ..

กิจกรรมท่องเที่ยว มหาสงกรานต์วิถีไทย ตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะ
ความสุขที่แม่จดจำ...ความจริงที่ลูกทุกคนต้องดู

ความสุขที่แม่จดจำ...ความจริงที่ลูกทุกคนต้องดู 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๒๐ ล้าน
ห้อง CIP ชั้น ๓ ประตู ๙ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ