อลังการ….งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี
วันที่ประกาศข่าว : 24 มี.ค. 2558

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครขอเชิญเที่ยว“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2558  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ที่ได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานี ถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวปทุมธานีและยังคงสร้างความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นตราบเท่านานถึงปัจจุบัน

ครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี

นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2558

ครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี

ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีความโดดเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ พร้อมตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากในจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย  ขบวนแห่เฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี ได้แก่ ขบวนช้าง ขบวนประเพณีและวัฒนธรรม ขบวนศิลปะการละเล่น และขบวนแสดงดนตรีไทยพื้นบ้าน  การจัดแสดง  แสงเสียง (Light &Sound ) ภายใต้แนวคิด “ปทุมธานี ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” เป็นการบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต การละเล่น วัฒนธรรม ความเชื่อชาติพันธุ์ ของจังหวัดปทุมธานี

ครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี DSC07500 DSC07501

การแสดงปี่พาทย์มอญ 200 คน 200 ปี (วงปี่พาทย์มอญ 22 วง พร้อมการรำมอญ 200 คน) กลองยาวพร้อมหัวโต และแตรวง  การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม การจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดมุมสำหรับถ่ายรูปย้อนอดีตร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปทุมธานี (Photo Corner) รวมทั้งการจัดนิทรรศการอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี

11070684_949102595130175_2146583854_o

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2558  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2581 2121