ททท. จัดงาน “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2016” ตอกย้ำความเป็น “World Class Golf Destination”
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2016” นำผู้ซื้อ (Buyer) จากต่างประเทศ 165 ราย พบปะผู้ขาย (Seller92 ราย พร้อมเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศกว่า 42รายร่วมทำข่าว ในวันที่ 27  29 กรกฎาคม 2559  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อตอกย้ำประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination”ตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 3

โครงการ “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2016 มีกำหนดจัดขึ้ในวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “World Class Golf Destination พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชาวต่างประเทศรับรู้ถึงศักยภาพความพร้อมของสินค้ากอล์ฟ และบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจกอล์ฟของไทย

โดยภายในงาน ททท. ได้จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย โดยเชิญผู้ซื้อ (Buyers) จำนวน 165 ราย จากทั่วโลกผ่านการเชิญจากสำนักงาน ทททในต่างประเทศ มาพบปะกับผู้ขาย (Sellers) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านกอล์ฟ โรงแรม และสถานบริการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกว่า 92ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมกอล์ฟ
ทัวร์นาเม้นท์ และการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวด้านกอล์ฟ แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมเชิญสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศประมาณ42 ราย มาเข้าร่วมทำข่าวเผยแพร่
การจัดงานฯ ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มกอล์ฟเป็นตลาดความสนใจเฉพาะที่มีศักยภาพสูง ทั้งยังสามารถต่อยอดการขายไปสู่สินค้าอื่น อาทิ ชอปปิ้ง สปา อาหารไทย โดยในปี 2558 พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยประมาณ 5.3 แสนกว่าคนสร้างรายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท และคาดว่าในปี .2559 - 2560 จะมี
อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้านกอล์ฟไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยมาจาก 2 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก และอาเซียน (ข้อมูลจากโครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะด้านของ ทททในปี 2558เนื่องจากการเดินทางมาไทยสะดวก ใช้เวลาการเดินทางสั้น จึงสามารถมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย