นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ร่วมพิธีเปิดอาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
วันที่ประกาศข่าว :

 

วันนี้ (10 มิ.ย. 60) นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 10 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” 
สำหรับ Thailand Pavilion ภายในงาน Astana Expo 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)” ที่ต้องการจะสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
ททท. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลัก ได้นำกิจกรรมสาธิตที่แสดงถึงวิถีไทย อาทิ การสาธิตการนวดไทย การวาดร่ม เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมใช้ reboard เป็นวัสดุตกแต่งพื้นที่บูธประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ Thailand Pavilion คือ Bioenergy for All โดยบูธของ ททท. สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (10 มิ.ย. 60) นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 10 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” 
สำหรับ Thailand Pavilion ภายในงาน Astana Expo 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)” ที่ต้องการจะสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
ททท. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลัก ได้นำกิจกรรมสาธิตที่แสดงถึงวิถีไทย อาทิ การสาธิตการนวดไทย การวาดร่ม เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมใช้ reboard เป็นวัสดุตกแต่งพื้นที่บูธประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ Thailand Pavilion คือ Bioenergy for All โดยบูธของ ททท. สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก