ททท. สำนักงานปารีสเชิญนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสผู้รักประเทศไทยเดินทางเข้าร่วม งาน Thailand Fanclub ครั้งที่ 5
วันที่ประกาศข่าว :

เย็นวันนี้ (12 มิถุนายน 2560) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  นายธเนศวร์              เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา เป็นประธานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมงาน Thailand Fanclub ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาประเทศไทยในช่วง Green Season

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ กล่าวว่า “ททท. สำนักงานปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดงาน Thailand Fanclub (TFC) นี้  ถือเป็นกิจกรรมประเภท CRM (Customer Relationship Management)  ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2011  โดย 3 ครั้งแรกจัดที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยช่วงประเพณีลอยกระทง   การจัดครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 และเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดในประเทศไทย  ชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นสมาชิกของ Thailand Fanclub ของประเทศฝรั่งเศส ที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 46,000 คน กระจายทั่วสาธารณรัฐฝรั่งเศส  นอกจากนี้ การจัดงานในช่วงมิถุนายนนี้ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ในประเทศไทย  โดย ททท. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ สายการบิน Etihad Airways เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ และบริษัท CFA Voyages, Climats du Monde  และ Karavel ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เสนอขายรายการนำเที่ยวประเทศไทยในข้อเสนอพิเศษ  และยังมีพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกมากมาย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันนวดแผนไทย พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ จำนวนกว่า 80 ราย” 

ทั้งนี้  การจัดงานดังกล่าว ททท. นำเสนอ Theme ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้รู้จักภูมิภาคนี้มากขึ้นและเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง   ภายในงาน ททท. นำการสาธิตศิลปะพื้นบ้านมาจัดแสดง อาทิ การสาธิตการเขียนไหลายบ้านเชียงของ จังหวัดอุดรธานี การทำหมอนขิดและการแสดงนาฏศิลป์จาก จังหวัดยโสธร และการแสดง Fashion show ชุดผ้าไหมจากนายธีระ ฉันทะสวัสดิ์ Designer ชื่อดัง พร้อมฉายวีดีทัศน์เพื่อบรรยายถึงสินค้าท่องเที่ยวไทยต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยแขกผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มลองอาหารไทยอีสานแท้ ๆ โดยอาหารแต่ละรายการมีคำอธิบายถึงเครื่องปรุง ส่วนผสมต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

นายธเนศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาชิก Thailand Fanclub ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความ      ชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก Thailand Fanclub ได้สัมผัสด้วยตนเองว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเสมอมานั่นคือ ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเชิญชวนเพื่อนฝูง ญาติ ฯลฯ เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วย Trend การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน”

สำหรับในปีที่ผ่านมา (ปี 2559)  มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 732,491 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 7.54 สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้มากกว่า 51,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 11.57  รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางมาประเทศไทยใน 4 เดือนแรก (ม.ค. – เม.ย. 2560)  มีจำนวนกว่า 330,500 คน (เพิ่มขึ้น +2.96%)

 

                                                 .......................................................................