ผู้ว่าการ ททท. ลงพื้นที่สกลนครหลังน้ำลด เสนอแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการและกิจกรรมกระตุ้นการเดินทาง หลังฟื้นฟู
วันที่ประกาศข่าว : 5 ส.ค. 2560

เช้าวันนี้ (5 สิงหาคม 2560) นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือนร้อน พร้อมร่วมประชุมหารือ 18 ภาคเอกชนเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น นำเสนอกิจกรรมฟื้นฟูและกิจกรรมด้านการตลาดหลังพื้นพร้อมรับนักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ททท. ได้ติดตามข่าวการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนครอย่างใกล้ชิด และในขณะนี้อุทกภัยได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเริ่มมีการสำรวจพื้นที่หลังน้ำลด  ซึ่งระหว่างที่เกิดอุทกภัย ททท. ไม่นิ่งนอนใจ ได้ทำรายงานสถานการณ์และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวเป็นระยะ อีกทั้งได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนำมาประเมินและจัดทำเป็นแผนสร้างความเชื่อมั่น กิจกรรมฟื้นฟูและกิจกรรมด้านการตลาด กำหนดเป็นระยะเวลาโดยในช่วงเดือนสิงหาคม ททท.จะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการและติดตามให้กำลังใจ รวมทั้งประสานงานภาครัฐอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ฟื้นฟูกิจการได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว ททท. จะเริ่มดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยร่วมกับกองประกวด Miss All Nations Thailand นำผู้เข้าประกวดเก็บตัวและทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์  อีกทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนอื่นๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เผยแพร่ข้อมูลและภาพแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าท้องถิ่น ออกไปอย่างแพร่หลาย  นอกจากนี้ ได้วางแผนการกระตุ้นการเดินทางเข้าพื้นที่ผ่านกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การทำสื่อโฆษณาบนรถโดยสารในสังกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ด้วยการ Wrapping ภาพแหล่งท่องเที่ยวสกลนคร  ทำโปรโมชั่นร่วมกับสายการบินในประเทศ บขส. ส่งเสริมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเว็บไซต์วงใน (Wongnai.com) นำเสนอสุดยอดอาหารเด็ด ร้านดัง ร้านเก๋ พร้อมจัดโปรโมชั่นร่วมกัน  รวมไปถึงการผนึกกำลังร่วมกับ 4 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและ 5 ภูมิภาค ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร และจัดกิจกรรม ตลาดสกลละเบ๋อ เพื่อขายสินค้าพื้นเมืองช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม  ส่งเสริมกิจกรรม “เทศกาลสกลเฮ็ด” ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดสกลนคร

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมทางการตลาดแล้ว ททท.ยังได้กำหนดทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย โดยร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ สร้างฝายกั้นน้ำที่ศูนย์ศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) และสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งคาดว่า จากแผนฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวจากอุทกภัยของจังหวัดสกลนครดังกล่าว จะสามารถช่วยให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว