งานคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบรอบ ๕๗ ปี
วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2560

กำหนดการ

งานคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบรอบ ๕๗ ปี

วันศุกร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

ณ  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่


๐๙.๐๐  น.

-

พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี (บริเวณศาลเจ้าแม่จามเทวี)


-

สักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์๑๐.๒๐ น.

-

พิธีสงฆ์ (จำนวน ๙ รูป)


-

ถวายภัตตาหารเพล


-

พระสงฆ์สวดให้พร  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์


๑๒.๐๐  น.

-

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ  ห้องอาหาร ททท.

 

--------------------------------------------

 

หมายเหตุ : - การแต่งกาย : ผ้าไทย (โทนสีขาว เทา หรือสีอ่อน)

- งดรับกระเช้าดอกไม้