พิธีปล่อยตัวคาราวาน “เที่ยวใต้ เที่ยวได้”
วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2560

กำหนดการ

พิธีปล่อยตัวคาราวาน “เที่ยวใต้ เที่ยวได้”

วันศุกร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

ณ  บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 

 

๑๖.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน


๑๖.๓๐  น.

- 

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน


๑๖.๔๕  น.

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดของโครงการคาราวาน “เที่ยวใต้  เที่ยวได้”


 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันหน้า Photo Backdrop

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ 

  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายอิทธิพล  ศาสตรานรากุล

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

• นายชาญชัย ดวงจิตติ์ 

  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายอุภัย  สาระศาลิน 

  ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์

  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

• นายสุเทพ  อารมณ์รักษ์

  นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

• นายกรณรงค์  กองหนู

  นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย

• นางสาววสุมน  เนตรกิจเจริญ

  อุปนายกตลาดในประเทศ  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย


 

-

พิธีกรเรียนเชิญ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกันทำพิธีปล่อยคาราวาน “เที่ยวใต้ เที่ยวได้”

๑๗.๓๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ