งาน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”
วันที่ประกาศข่าว : 23 มี.ค. 2560

งาน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี 

 

๐๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๐๙.๐๐  น.

 

พิธีกร กล่าวต้อนรับ

 

-

ชมวิดิทัศน์ เรื่องเจ้าบ้านที่ดี เครือข่ายพลังท่องเที่ยว 

 

-

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวรายงาน


-

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กล่าวต้อนรับ 

 

-

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 

รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวเปิดงาน

 

-

ผู้บริหารบันทึกภาพร่วมกัน็บภาพบรรยกศ

 

-

คุณชัช และคุณวิทิต ด้วงจุมพล แท็กซี่พลเมืองดี ร่วมถ่ายภาพ

 

-

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 


.


---------------------------------

 

หมายเหตุ : สื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์มาขึ้นรถที่ ททท. กรุณาแจ้งชื่อตอบรับได้ที่งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ โดยรถจะออกจาก ททท. เวลา ๐๖.๓๐ น. ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับสื่อมวลชนที่แจ้งคอนเฟิร์มรายชื่อมาเท่านนั้น