แถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๔๖
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ย. 2560

 

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ ๑๔๖

วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐

  ห้องประชุม ๑ ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมการแสดงชุด “หรรษาภาษาควาย”

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กล่าวถึง  รายละเอียดและความเป็นมาของการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

 

-

นายวิทยา  คุณปลื้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานฯ

 

-

นายวัชรพล  สารสอน

รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นางสาวจุฑารัตน์  ปริญวชิรพัฒน์

ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี

กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว

 

 

-----------------------------------