พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ย. 2560

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

   ภาคเช้า

   ๐๘.๓๐ น.       - สื่อมวลชนลงทะเบียน

   ๐๙.๐๐ น.        - ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล

   ๐๙.๑๕ น.        - “ทิศทางการท่องเที่ยวโลก บทบาท และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก UNWTO          

                           Deputy Director for Sustainable Tourism Development (Ms. Sofia Gutierrez)

   ๐๙.๔๕ น.        - “แนวทางการให้สิทธิประโยชน์และการต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลในเชิงธุรกิจ” โดย ผู้แทนจาก ททท.

   ๑๐.๐๐ น.        -  เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “Kinnari Talk” ดำเนินรายการโดย นางสาวพัชรี รักษาวงษ์

                          “นวัตกรรมการท่องเที่ยว โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

                          “ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกได้ โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งองค์กรนวัตกรรม  CreativeMOVE

   ๑๑.๓๐ น.        - “การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวสร้างสรรค์” โดย นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรรายการ Today Show

   ๑๒.๐๐ น.        - รับประทานอาหารกลางวัน

   ภาคบ่าย

   ๑๓.๓๐ น.            - ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลและซ้อมใหญ่การขึ้นรับรางวัลฯ

   ๑๔.๓๐ น.            – สื่อมวลชนลงทะเบียน

   ๑๕.๔๕ น.        - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณงาน

   ๑๖.๑๕ น.        - พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีการ                                     

                             -   ชมการแสดงเปิดงาน“The Dawn of Kinnari” และชมวีดิทัศน์

   ๑๖.๓๐ น.        – นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

   ๑๖.๔๕ น.        - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน           

   ๑๗.๐๐ น.        - พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๑)

                             -    รางวัล Hall of Fame                                                                  

                             -    รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

                             -    รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว

                         การแสดงชุด“The Sustainable Richness of Thailand”

                         พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๒)

                             -    รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว