พิธีมอบรางวัล TripPointz จัดทริปฟิน ลุ้นบินฟรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีมอบรางวัล TripPointz จัดทริปฟิน ลุ้นบินฟรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์


๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานขึ้นบนเวที


 

-

นายฉัททันต์  กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ภาพรวมกิจกรรม Enjoy Local จับมือพันธมิตรชวนเที่ยวเมืองรองได้ลุ้นได้แต้มร่วมกับแอพลิเคชั่น TripPointz และการให้การสนับสนุนของรางวัลหลักจาก Bangkok Airways, AirAsia, Nok Air และ Costa Well Resort


 

-

นางสุกัญญา  วนิชจักร์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด นำเสนอข้อมูลการใช้งาน Mobile Application TripPointz


 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหาร ททท. และ ผู้บริหาร บริษัท สามารถ ดิจิตอลมีเดีย จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที


๑๔.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นงาน