แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก”
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก”

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๓๐ น.

-

ชมการแสดง ชุด “ระบำเก็บใบชา”

๑๔.๔๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์พร้อมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก”

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

นายคมสันต์  สุมะนาถ          

  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

นางสาวกรุณา  เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา 

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว