ปฏิทินงาน

สวัสดีประเทศไทย ไหว้พระเสริมสิริมงคล ๑๙ จังหวัดภาคกลาง

5 ม.ค. 2556

กำหนดการ

พิธีปล่อยคาราวาน “สวัสดีประเทศไทย ไหว้พระเสริมสิริมงคล ๑๙ จังหวัดภาคกลาง”

     วันเสาร์ที่  ๕  มกราคม   ๒๕๕๖ 

 ณ  สยามนิรมิต

 

 

๐๖.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

 

-

รับประทานอาหารเช้า

 

 

-

ถ่ายภาพที่ระลึกตามโซนท่องเที่ยว ๖ โซน “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง”

 

๐๖.๔๐ น.

-

ชมการแสดง “สวัสดีประเทศไทย” และ “ไปเที่ยวกันมั้ย”

 

๐๗.๐๐ น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน

 

๐๗.๑๐ น.

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมกันตีธงเพื่อทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบัส  ๓๓  คัน

 

๐๗.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ