ปฏิทินงาน

เที่ยวไทย ๕ ภาค

11 ม.ค. 2556

 

กำหนดการ

แถลงข่าว “เที่ยวไทย  ๕  ภาค” 

วันศุกร์ที่  ๑๑  มกราคม   ๒๕๕๖

ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  (ฝั่งธนบุรี)

 

 

๑๕.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


 

-

ร่วมกิจกรรมพิเศษพร้อมกับร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆ


๑๖.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  รายละเอียดต่างๆ ของการจัดงาน “เที่ยวไทย  ๕  ภาค” 


 

-

“สานสัมพันธ์...อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”  พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ๕ ภูมิภาค