ปฏิทินงาน

Middle East Trade Meeting ( MTM )

5 ก.พ. 2556

กำหนดการ

Middle East Trade Meeting ( MTM )

วันอังคารที่   ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ณ  ห้อง  Astor  Ballroom  โรงแรม St. Regis Bangkok 

( ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชประสงค์ )

 

 

๐๙.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

๐๙.๓๐ น.

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับ

 

 

-

Mr. Zeid Malhas 

ผู้จัดการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ

กล่าวถึง  รายละเอียดของตลาดดูไบ

 

๑๐.๐๐ น.

-

เริ่มการเจรจาซื้อขาย ( Table Top Sale ) โดยมีผู้ซื้อจากบริษัทนำเที่ยวตะวันออกกลาง ประมาณ  ๔๐ คน และ ผู้ขายจากประกอบการไทย ๒๙ บริษัท 

 

๑๒.๐๐ น.

-

รับประทานอาหารว่าง