ปฏิทินงาน

โครงการ “In Love With Art @ Ratchaburi – เที่ยวศิลปะ ณ ราชบุรี”

6 ก.พ. 2556

กำหนดการ 

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  “In Love With Art @ Ratchaburi – เที่ยวศิลปะ  ณ  ราชบุรี”

วันพุธที่  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๐.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร


๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกร (นางสาวณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์) กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี 

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวถึง  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ “In  Love  With  Art   @ Ratchaburi – เที่ยวศิลปะ  ณ  ราชบุรี”


 

-

นายวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์   

ตัวแทนสมาคมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีและผู้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัยราชบุรี d – Kunst

กล่าวถึง  แนวคิดการจัดกิจกรรม  Art in The City “ติดศิลป์บนราชบุรี ๒”


 

-

นายมานพ  มีจำรัส  หรือ  ครูนาย

ศิลปินรางวัลศิลปาธร  สาขาศิลปะการแสดง

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดกิจกรรม  Art in The Theater  การแสดงชุด

            “เจ้าจันทร์ผมหอม” และกิจกรรมที่  สวนศิลป์  บ้านดินเจ็ดเสมียน

 

-

นายกิตติพัฒน์  สิทธัตถ์

กรรมการบริหารสายการตลาดและประชาสัมพันธ์ The  Scener  Group

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดกิจกรรม  Art  in The  Farm


 

-

ชมการแสดง  ชุดพิเศษ  จากสวนศิลป์  บ้านดิน 


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว