ปฏิทินงาน

มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี และงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๕๖

6 ก.พ. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี  และงานกตัญญูคู่ฟ้า  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

-

ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ๒  ชุด

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายประมุข   ลมุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีและงานกตัญญูคู่ฟ้า

            มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”

 

-

นายพิทักษ์   ก่อเกียรติพิทักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานและการให้การสนับสนุนการเชิดสิงโต

 

-

นายประยูรเดช  คณานุรักษ์

ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานปัตตานี

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี”

 

-

นายอะหมาน  หมัดอะดัม

ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานนราธิวาส

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นางศีรวี  วาเล๊าะ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว