ปฏิทินงาน

Asia Golf Tourism Convention 2013

19 ก.พ. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าว Asia Golf Tourism Convention 2013

วันอังคารที่ ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๖ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา  

กรุงเทพมหานคร  ถนนพระราม ๑ 

 

๑๔.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร


๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที


 

-

คุณปีเตอร์  วอลตัน Chief Executive IAGTO กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงาน AGTC 2013 และบทบาทของ IAGTO


 

-

คุณอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานและประโยชน์ที่ได้รับของเมืองพัทยา


 

-

คุณวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กล่าวถึง  การให้การสนับสนุนงาน AGTC 2013


 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

คุณจุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกลาง และอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับของตลาดการท่องเที่ยวด้านกอล์ฟในประเทศไทย


คุณธงชัย  ศรีดามากรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าวถึง  การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประโยชน์ที่ได้รับของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยพิธีกรแนะนำผู้ประสานงานหลักของงาน AGTC 2013


คุณกุลธร  มีสมมนต์ นายกสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟ ภาคตะวันออก คุณจอร์จ  สหรัฐ  โสมาภา  ผู้แทน IAGTO ประจำประเทศไทย

 

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๓๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

                          -----------------------------------------