ปฏิทินงาน

Congratulations to the Winner of 40th International Snow Sculpture Contest

27 ก.พ. 2556

งาน Congratulations to the Winner of 40th International Snow Sculpture Contest

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ณ ห้องบอลลรูม ๓  โรงแรมแชงกรี-ลา 

 

 

๑๘.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


 

-

-

รับ welcome drink

พร้อมชมโชว์ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งจากนักแกะสลักทั้ง ๓ ท่าน


๑๘.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่บรรยากาศงาน“Congratulations to the Winner of 40th International Snow Sculpture Contest”


๑๘.๔๐  น.

-

นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง ความเป็นมาของงานเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครั้งที่ ๖๔ และงานประกวดแข่งขัน International Snow Sculpture ครั้งที่ ๔๐  ณ เมืองซัปโปโร  จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


๑๘.๕๐  น.

-

การชมวิดีทัศน์ประมวลภาพงานเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครั้งที่ ๖๔  และงานประกวดแข่งขัน International Snow Sculpture ครั้งที่ ๔๐  ณ เมืองซัปโปโร  จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


๑๙.๐๐  น.

-

นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้เป็นเกียรติให้แก่นักแกะสลักหิมะทั้ง  ๓  ท่าน  ได้แก่

    นายกุศล  บุญกอบส่งเสริม   โรงแรมแชงกรีล่า  

     นายอำนวยศักดิ์ ศรีสุข       โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

     นายกฤษณะ  วงศ์เทศ        นักแกะสลักอิสระ


๑๙.๑๐  น.

-

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ

    นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารการตลาด ททท. 

ขึ้นเวที เพื่อร่วมดื่มแสดงความยินดีให้กับนักแกะสลักหิมะทั้ง ๓ ท่าน ในการนำพาความสำเร็จอีกครั้งและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๙.๓๐  น.

-

พิธีกรเชิญนักแกะสลักหิมะทั้ง ๓ ท่านร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในการแข่งขัน International Snow Sculpture ครั้งที่ ๔๐ 


 

-

พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านและแนะนำวงดนตรีสุนทราภรณ์กิตติมศักดิ์ (Trio Band)ซึ่งมาบรรเลงเพลงในบรรยากาศเย็นสบาย


๑๙.๔๐  น.

-

รับประทานอาหารร่วมกัน


๒๒.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นงาน