ปฏิทินงาน

ข่าวเปิดโครงการ “Thailand Super Quality”

10 เม.ย. 2556

                                                                                                    กำหนดการ 

แถลงข่าวเปิดโครงการ  “Thailand  Super  Quality”

วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องชฎา  ๑ – ๒  ชั้น  ๒  โรงแรมสยามเคมปินสกี้  กรุงเทพมหานคร

 

๑๓.๐๐ น.

 

 

 

 

๑๓.๔๕ น.

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

                             ๑๕.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

-

-

-

 

-

-

 

 

-

 

-

 

 

 

-

-

-

 

สื่อมวลชนลงทะเบียน

ชมการแสดงเปิดตัว  “Thailand  Super  Quality”

พิธีกรกล่าวต้อนรับ  และนำเข้าสู่การแถลงข่าวเปิดโครงการ  “Thailand  Super  Quality”

ชมวีดีทัศน์  “Thailand  Super  Quality”

นายสุรพล  เศวตเศรนี

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดโครงการ  “Thailand  Super  Quality”  อย่างเป็นทางการ

ชมวีดีทัศน์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  โดย  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิธีกรนำเข้าสู่การสนทนาในหัวข้อ  “Life  is  Magnifique”  โดย

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอ้อม  พิยะดา  จุฑารัตนกุล

คุณอาร์ท  ศรา  จุฑารัตนกุล

จับรางวัลให้สื่อมวลชนจำนวน  ๕  รางวัล

สื่อมวลชนซักถาม

เชิญถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว

 

          -----------------------------------------