ปฏิทินงาน

แถลงข่าว “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ปี ๒๕๕๗”

7 ม.ค. 2557

 

กำหนดการ

แถลงข่าว “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ปี ๒๕๕๗”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

ณ  ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ถนนวัฒนธรรม (เทียมร่วมมิตร)

 

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐ น.

-

ชมการแสดง “เฉลิมฉลองตรุษจีน” จำนวน ๑ ชุด

 

-

 

นายธวัชชัย  อรัญญิก

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ในประเทศไทย

ในภาพรวมประจำปี ๒๕๕๗

 

-

 

 

 

-

Mr. Qin Yusen และ Mr. Chen Jiang

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการแสดงของมณฑลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๓๙ ปี ไทย – จีน

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบงานแถลงข่าว

 

 

 

-----------------------------

 

          การแต่งกาย : แต่งกายเข้ากับบรรยากาศงาน