ปฏิทินงาน

มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๗

5 ก.พ. 2557

กำหนดการแถลงข่าว 

“มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน  กตัญญูคู่ฟ้า  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี  ๒๕๕๗”

วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

 

-

นายวิทยา  พานิชพงศ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

กล่าวถึง  ความเป็นมา, วัตถุประสงค์  และภาพรวมของกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว

            ปัตตานีอาเซียน  กตัญญูคู่ฟ้า  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวปัตตานี  ประจำปี  ๒๕๕๗”

 

-

นายประยูรเดช  คณานุรักษ์

รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน

กล่าวถึง  รูปแบบการจัดกิจกรรม, พิธีกรรม  สมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว การแสดงเชิดสิงโต

            บนเสาดอกเหมย

 

-

นายณรงค์  สังข์ประสิทธิ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

กล่าวถึง  งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน  กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว

 

-

นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

กล่าวถึง  ความพร้อมด้านสถานที่การจัดงาน  และการสนับสนุนการจัดงานฯ

 

-

นายอนุภาพ  ธีรรัฐ

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว