ปฏิทินงาน

Mega Fam Mega Sale 2015 สวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘

22 ม.ค. 2558

กำหนดการ

Mega Fam Mega Sale 2015

“สวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ณ Ground Floor โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ

 

 

๖.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๗.๐๐ น.

-

ร่วมงานเลี้ยงพบปะผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๘

๑๗.๑๕ น.

-

กิจกรรมพิเศษ “สวัสดีปีใหม่-สวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘” 

ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญ แนน ลลิตา จึงวัฒนกิจ Nan The Voice Season 2

๑๘.๑๕ น.

-

นายธวัชชัย อรัญญิก  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวสวัสดีปีใหม่-สวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการสนับสนุนและความร่วมมือในการผลักดันส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวไทย

 

-

ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับรางวัลมอบแก่ผู้ร่วมงาน (ช่วงที่ ๑) ได้แก่

** นายอานุภาพ ธีรรัฐ  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

** คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร  กรรมการผู้จัดการโรงแรม  Swissôtel Nai Lert Park

๑๙.๐๐ น.

-

การแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญ โจ-ก้อง นูโว

๑๙.๔๕ น.

-

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาค ๕ ภูมิภาค จับรางวัลมอบแก่ผู้ร่วมงาน (ช่วงที่ ๒)

๒๐.๓๐ น.

-

เสร็จงาน

 

---------------------------------------

 

 

หมายเหตุ  การแต่งกาย Smart Casual และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับของรางวัล

 

 

 

ใบตอบรับร่วมทำข่าว

Mega Fam Mega Sale 2015

“สวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๘

ณ Ground Floor โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ

 

๑. ชื่อ...........................................................นามสกุล...................................................................................

 

๒. สังกัด / หน่วยงาน.....................................................ตำแหน่ง....................................................................

 

๓. โทรศัพท์ที่ทำงาน......................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................

 

     โทรสาร..........................................................E-mail Address...................................................................

 

๔. กรุณายืนยันเข้าร่วมงานภายในวันพุธที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘

    ที่คุณสุภาภรณ์  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

    โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๕๒๙  มือถือ ๐๘ ๑๔๓๓ ๒๔๐๙

     โทรสาร : ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๘๑ – ๓

 

    อีเมลล์ : prdiv7@gmail.com