ปฏิทินงาน

เต้นรำคู่ มาราธอน World’s Longest Marathon Dance by Couples

28 ม.ค. 2558

แถลงข่าวการสร้างสถิติกินเนสเวิล์ดเรคคอร์ดครั้งใหม่ 

“เต้นรำคู่  มาราธอน  World’s Longest Marathon Dance by Couples”

วันพุธที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

-

ชมการแสดง

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายสมพร  นาคซื่อตรง รองประธานกรรมการ  พิพิธภัณฑ์ริบลีส์  บีลีฟอิทออร์นอท  พัทยา กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “เต้นรำคู่  มาราธอน  World’s Longest Marathon Dance by Couples”  และกฏเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมสร้างสถิติ


 

-

รศ.ดร. เสรี  วงษ์มณฑา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดการแข่งขันฯร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว


 

-

นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิชนายกสมาคมครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุขร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว


 

-

ชมคู่เต้นไฮไลท์สาธิตการเต้นที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์  และร่วมพูดคุยบนเวที

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐ น.

-

จบการแถลงข่าว