ปฏิทินงาน

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๕๘

19 ก.พ. 2558

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ณ  Gate D4  และ D6  ชั้น ๒  อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 

๐๙.๓๐  น. 

 

๑๐.๓๐  น.

-

 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียนเพื่อรับสติ๊กเกอร์เข้าพื้นที่ ณ หน้าสำนักงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ประตู ๓ ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางศรีสุดา  วนภิญโญศักดิ์ 

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบิน CZ 357 ณ Gate D4

๑๑.๐๐  น.

-

ต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก นครเซี่ยงไฮ้ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 8085  ณ Gate D6

 

๑๒.๓๐  น.

 

 

-

 

 

การแสดงเชิดสิงโต มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

เสร็จสิ้นพิธี