ปฏิทินงาน

แถลงข่าวโครงการ Thailand Splash & Spice 2015

26 ก.พ. 2558

 

     ขอเชิญร่วมทำข่าว     

แถลงข่าวโครงการ Thailand Splash & Spice 2015

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

 

 

๑๕.๐๐  น. 

-

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  

รับประทานของว่าง


๑๕.๑๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าว


 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  วัตถุประสงค์การจัดงาน


 

 

 

 ๑๕.๓๐  น.

 

 

-

 

-

-

 

นายสมบูรณ์  ครบธีรนนท์ ผู้จัดการวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย กล่าวถึง         รายละเอียดของโครงการ

ถ่ายภาพร่วมกัน

จบงานแถลงข่าว