ปฏิทินงาน

งานเสวนา “Meet With Trade Show Gurus”

15 ก.พ. 2559

 

กำหนดการ 

งานเสวนา  “Meet  With  Trade Show Gurus” 

วันจันทร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องดุสิตธานีฮอลล์   โรงแรมดุสิตธานี

 

๐๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  

๐๙.๐๐  น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร             

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยาและผู้ดำเนินรายการ

 

-

การเสวนาหัวข้อ Meet  With  Trade Show Gurus” เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าร่วมงานการส่งเสริมการ

ขายในต่างประเทศ

โดย

 นางสุกัญญา  จันทร์ชู       ผู้จัดการทั่วไป  โรงแรมดุสิตธานี

 นายวรสิทธิ์  ผ่องคำพันธุ์   Vice President  Nara  Group

 นางพรทิพย์  หิรัญเหตุ     Deputy  CEO, Managing  Director Destination Asia Thailand

นายสุพชฌาย์  เสวตไอยาราม  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน

 

นางประชุม  ตันติประเสริฐสุข     ผู้จัดการทั่วไป  โรงแรมดุสิตธานี  ลากูน่า  ภูเก็ต

 

ผู้ดำเนินการรายการ  นายเศรษฐพันธ์  พุทธานี  สมาคมโรงแรมไทย

๑๑.๐๐ น.

-

ถาม – ตอบ

๑๑.๓๐ น.

-

จบการเสวนา