ปฏิทินงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และการจัดเสวนาในหัวข้อ “Insight Innovation Inspiration for Local Tourism”

17 ก.พ. 2559

       ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว

และการจัดเสวนาในหัวข้อ “Insight Innovation Inspiration for Local Tourism”

          ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00 น. (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

ณ  ห้องนภาลัย  โรงแรมดุสิตธานี

          โดยมี  นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย  กล่าวเปิดงานฯ