ปฏิทินงาน

แถลงข่าวโครงการ “Lady’s journey Thailand”

28 เม.ย. 2559

แถลงข่าวโครงการ “Lady’s journey Thailand” 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙

  อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

 

๑๕.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

 

-

ชมบูธนิทรรศการ ๕ บูธ (๕  รูปแบบ) : Beautiful Look, Beautiful Shape, Beautiful Mind, Beautiful Retreat, Beautiful Experience


 ๑๖.๐๐ น.

-

นางสาวสาวิตรี  โรจนพฤกษ์  พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ Lady’s Journey Thailand  เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี  ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจในการตัดสินใจและมีกำลังจ่ายสูง

 

-

ร่วมพูดคุยถึงโครงการ Lady’s Journey Thailand  ในตลาดต่างประเทศทั่วโลก  และรายละเอียดกิจกรรมตลอดเดือนสิงหาคม ได้แก่ Lady Golf Challenge, Lady Celebrities to Thailand, Ladies Photo Contest in Thailand 2016, Lady in Thai Fabrics, Lady Bloggers Journey, Mobile Application “Lady Journey”  โดย

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา 

    รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางศรีสุดา  วนภิญโญศักดิ์ 

     รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย  และแปซิฟิกใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๗.๐๐  น.

-

พิธีกรสัมภาษณ์ผู้สนับสนุนหลักของโครงการ Lady’s Journey Thailand

๑๗.๒๕  น.

-

Lady Product Showcase และแฟชั่นโชว์ ไทยดีไซเนอร์

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและแขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกัน

(ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง

และอเมริกา ททท., รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท., ดารา / นักแสดง

ได้แก่ น้ำตาล พิจิกขณา, ออม สุชาร์, แนน ชลิตา ผู้เชี่ยวชาญการฝึกโยคะและแนท อนิพรณ์

มิสยูนิเวิร์ส 2015,)

๑๘.๐๐ น.

-

จบแถลงข่าว