ปฏิทินงาน

งาน Amazing Thailand Romance Trade Meet

24 ก.พ. 2560

งาน Amazing Thailand Romance Trade Meet

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องฉัตรา โรงแรมสยาม สยามเคมปินสกี้

 

  ๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๓.๓๐ น.

-

กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


๑๓.๓๕ น.


-

ชม Product presentation

๑๓.๔๕ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๓.๕๕ น.

-

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน


๑๔.๐๐ น.

-

เจรจาธุรกิจ Trade Meet (Sellers meets Buyers)


๑๗.๐๐ น.

-

รับประทานอาหารร่วมกันแบบค็อกเทล