ปฏิทินงาน

วันที่ 28 กันยายน 2561 เปิดตัวคู่มือ 10 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

28 ก.ย. 2561

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือ ๑๐ เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงเบียน / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ น.

-

ชม VTR ของโครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดโครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้กลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว โดยจัดทำฐานข้อมูลสินค้าและบริการ และเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

นายนิธี  สีแพร 

  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายสี่รัก  คุณประภากร 

  Director of CBT Travel (ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี)

• นางสาวณปภัช  พิณเทพ 

  ประธานสมาคมคลัวเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง

• นายณัฐ  ศักดาทร 

  ดารานักแสดง นักร้อง

๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว