ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2561

14 พ.ย. 2561

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

                              แถลงข่าวเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๑                                                                                                                                                      

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ  ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๐ น.

-

ชมการแสดง ชุด “ศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ”

๑๔.๑๐ น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดภาพรวมการจัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ  มหกรรมลอยกระทง”

            ประจำปี  ๒๕๖๑  ทั่วประเทศ

 

-

นายวันชัย  คงเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

กล่าวถึง รายละเอียดการจัดงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี ๒๕๖๑ (กระทงรวงข้าว)

 

-

นายประจินต์  ธารศิริสิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

-

ผู้แทน จังหวัดเชียงใหม่

กล่าวถึง  รายะเอียดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๖๑

 

-

ผู้แทน จังหวัดสุโขทัย

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๑

 

-

ผู้แทน จังหวัดตาก

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๑

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวบริเวณ Photo Backdrop

๑๔.๔๕ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

------------------------------------------------