ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2561

28 พ.ย. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

ร่วมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

ชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๔.๐๐ น.

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “อโยธยา แผ่นดินนี้ไม่สิ้นคนดี”

๑๔.๓๐  น.

-

นายนิวัฒน์  ภาตะนันต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ ความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

            ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

            พระนครศรีอยุธยา

 

-

นายนพดล ภาคพรต

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

จบการแถลงข่าว

 

------------------------------------------------