ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7

30 พ.ย. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

ชมไฮไลท์การจัดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ผ่านมา

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 

ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ (ฟีซ่า)

และประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

-

ผู้แทน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

-

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กล่าวถึง  การสนับสนุนโครงการสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย

 

-

นายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย

กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว

๑๔.๓๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

------------------------------------------------