ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

4 ธ.ค. 2561

 

กำหนดการ

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ  ชั้น ๓ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

๑๕.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

นายธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพแหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมาและ

ความน่าสนใจของภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพปฏิทิน รวมถึงความสวยงามโดดเด่น

ของปฏิทิน ททท. ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

•  นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร 

   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

•  นายดาว  วาสิกศิริ 

   นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•  นายวินิจ  รังผึ้ง 

   ผู้อำนวยการฝ่ายบริการตลาดและบรรณาธิการอนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๖.๓๐ น.

-

รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ทำพิธีเปิดงานฯ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธาน ผู้ร่วมเสวนา ผู้บริหาร ททท. และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมชมนิทรรศการภาพปฏิทิน จำนวน ๑๒๔ ภาพ

 

-

รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

๑๗.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ

 

------------------------------------------------