ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 แถลงข่าวเปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

9 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับพร้อมชมวีดิทัศน์ฯ

๑๓.๔๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง รายละเอียดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

(Beyoud Standard) และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

-

นายสุวรรณชัย  ฤทธิรักษ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล

กล่าวถึง การเตรียมตัวและคำแนะนำให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาขึ้นบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความประทับใจต่อรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

-

ผู้แทนผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล : ชุมชนพระบาทห้วยต้ม, โรงแรมบ้านทะเลดาว

กล่าวถึง สิ่งที่ได้รับและผลสำเร็จที่ได้รับจากการประกวดรางวัลครั้งที่ผ่านมา

 

-

นายอรุษ  นวราช   ผู้บริหาร จากสามพราน ริเวอร์ไซด์

กล่าวถึง  ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัล Hall of Fame

 

-

นายกล้ายุทธ  ช่างยันต์  เจ้าของเพจ ลาพักเที่ยว

กล่าวถึง  ประสบการณ์ที่ได้จากเดินทางท่องเที่ยว

 

-

นายชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) ผู้บริหารจาก LOVEiS Entertainment

กล่าวถึง  ประสบการณ์ที่ได้รับการท่องเที่ยวและใช้บริการในสถานที่ที่ได้รับรางวัลกินรี

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและผู้ร่วมเสวนาถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ บริเวณ Photo Backdrop

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว