ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Tourism For All

8 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Tourism For All

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ Tourism For All

๑๓.๕๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Tourism For All

•  นายยุทธศักดิ์  สุภสร     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•  นายโสภณ  ฉิมจินดา     ผู้แทนกลุ่มคนพิการ

•  นายชลิต  เฟื่องอารมย์   ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบหนังสือโครงการ Tourism For All ให้สมาคมต่างๆ ที่มาร่วมงานฯ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวบริเวณ Photo Backdrop

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว