ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39

10 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 ๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

 

-

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

ชมการแสดงชุด “แค่เที่ยว ก็เท่” พร้อมเปิดตัวดาราตัวแทนนักท่องเที่ยวสไตล์เที่ยวไทยเท่

 

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้ง ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๒

           และกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

 

-

นางวัลยา  วัฒนรัตน์ 

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กล่าวถึง ความร่วมมือและความพร้อมของพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย   

           ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๒

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าว แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานฯ

 

-

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย