ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

11 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

กล่าวถึง  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี

            ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 

-

นายวรรธชัย  โตสวัสดิ์ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

กล่าวถึง  การจัดเตรียมงานฯ ความร่วมมือและกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานฯ

 

-

นายนพดล  ภาคพรต 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  นโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าเวที

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว