ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย

4 ก.พ. 2562

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ ซอย ๕-๗

 

๑๖.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๗.๐๐ น.

-

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษในพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

• ชุดการแสดงพิเศษ จากประเทศไทย

• ชุดการแสดงพิเศษ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

-

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน

 

-

นายหลู่ย์ เจี้ยน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน

 

-

พิธีมอบของที่ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

 

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน,

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ บันทึกภาพร่วมกัน

 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑.๓๐ ชั่วโมง)

๑๙.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ : ๑. การแต่งกายผ้าไทย หรือสูทสากลโทนสีสุภาพ

                ๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม