ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมทำข่าวประเด็น "แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในด้านการท่องเที่ยว"

4 ก.พ. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

ประเด็น “แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในด้านการท่องเที่ยว”

วันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 ๑๐.๓๐  น.

-

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

ชมวีดีทัศน์

๑๑.๐๐  น.

 

 

 

 

 

๑๑.๓๐ น.

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในด้านการท่องเที่ยว

นายจิระเดช  ห้วยหงส์ทอง 

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

กล่าวถึง  ความร่วมมือและมาตรการของผู้ประกอบการรถโดยสารในการช่วยลดปัญหาในครั้งนี้

สื่อมวลชนซักถาม

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน