ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport  Privileges”

22 พ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport  Privileges”

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ Ma Maison @Nai Lert Park ชิดลม กรุงเทพมหานคร

 

๑๐.๐๐ น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ที่มาของโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดงานพื้นที่ดำเนินการและความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

-

สื่อมวชนซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๑.๓๐ น.

-

 

รับประทานอาหารว่าง