ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 งานแถลงข่าวการประชุมระดับโลกในประเทศไทย “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020”

14 ม.ค. 2563

กำหนดการ

แถลงข่าวการประชุม “งานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020 (GLOBAL  SUMMIT OF WOMEN 2020)

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ  ห้อง Meeting Room ๕-๖ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

นางสาวไอรีน นาทิวิเดท (Miss Irene Natividad)

ประธานการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020

กล่าวถึง  การจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020 ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๐ และจะจัดครั้งแรก

            ในประเทศไทย

 

-

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร

กล่าวถึง พลังสตรีไทยในการนำการประชุมระดับโลกที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

           ในการที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการประชาสัมพันธ์   

            ประเทศไทยในโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020

 

-

นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

กล่าวถึง  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง

            การจัดการประชุมระดับโลก

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ