ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020)

23 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020)

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ณ  ห้องประชุมจารุวัสตร์  ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ 

กล่าวถึง  ภาพรวมการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทย

            อย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020)

 

-

นายบุญส่ง  คุ้มบุญ 

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020)

 

-

การประกาศผลรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม และพิธีมอบรางวัล

 

-

นางสาวทอปัด  สุบรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

มอบบัตรโดยสารภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

 

-

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบเงินสนับสนุนและโล่รางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

 

-

พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๑.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ