ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดทตอล)

2 เม.ย. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

ระหว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดทตอล)

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

      ณ  ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การดำเนินการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสินค้าและบริการท่องเที่ยวสู่สากล

 

-

นายโรหิต  จินดัล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

๑๔.๔๕ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ระหว่าง

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายโรหิต  จินดัล     

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

-

พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ