ประกาศ

ประกาศ ททท.

2023-01-16 00:00:00 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด


ประกาศ อื่นๆ

2023-09-18 00:00:00 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์การบริการดูแลผู้สูงอายุ" และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ" ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว และสิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

2023-09-11 00:00:00 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้กำหนดการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2566

2023-08-24 00:00:00 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

2023-07-27 00:00:00 สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)