ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2561

2018-12-04 11:26:43 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการนิทรรศการภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และแนะนำปฏิทิน ประจำปี 2561 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นให้มีผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีเปิดนิทรรศการภาพปฏิทิน ชุด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย