ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562

2019-08-14 11:57:37 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 แถลงข่าว“เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ ๔” (Samui  Festival 2019)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ตามที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะสมุย ครั้งที่ 4 (Samui Festival 2019) ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานฯ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 (Samui Festival 2019) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-08-10 09:21:25 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงาน Amazing Premium Crafts

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Amazing Premium Crafts ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเดินทางและก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Green Season) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่มีความพิเศษจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน Amazing Premium Crafts ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2562 เวลา 17.30 น. ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร โดยมี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-08-08 09:17:09 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 Media Briefing และสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและอินโดนีเซีย (Give Me Five)

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวไทยสำหรับตลาดต่างประเทศ โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและดินโดนีเซีย (Give Me Five) โดยร่วมมือกับสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์ ศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และราชประสงค์ดิสทริค เพื่อจัดกกกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยว 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหพันธรัฐมาเลเซีย และราชอาจักรกัมพูชา มายังประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว นั้น ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งาน Media Briefing และสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและอินโดนีเซีย (Give Me Five) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 18 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

2019-08-01 14:10:08 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 แถลงข่าวโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียวเลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว Green Tourism ในรูปแบบ Green A La Carte ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความชอบ ความสะดวก และความเหมาะสมของเวลา ภายใต้แนวคิด “สุข สนุก สมดุล” เพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตัวเอง (FIT) และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ นั้น ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ Warehouse 30 (Creative Community Complex) โกดัง 1 เวลา 13.00 น.