ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน เมษายน 2562

2019-04-05 13:40:06 วันที่ 5 เมษายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายแก่คณะกรรมการ ททท. และผู้บริหาร ททท.

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดเดินทางมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ ททท. และผู้บริหาร ททท. ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อาคารสำนักงานใหญ่ นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อาคารสำนักงานใหญ่ (กำหนดการตามแนบ)

2019-04-04 09:29:35 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ประชาสัมพันธ์งานพิธีเปิด Experience New Variety of Amazing Thailand 2019 “ Explore North to South”

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดโครงการ Experience New Variety of Amazing Thailand 2019 “Explore North to South” เพื่อสร้างการรับรู้และประสงการณ์การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิกใต้ นำไปบรรจุเสนอขายในแต่ละตลาดเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประมาณ 120 ราย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดโครงการ Experience New Variety of Amazing Thailand 2019 “Explore North to South” ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ล้ง1919 กรุงเทพ เวลา 13.00 น. (กำหนดการตามแนบ)

2019-04-04 12:01:28 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 แถลงข่าวงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานในพื้นที่เมืองรองและพื้นที่เชื่อมโยง โดย ททท. จัดกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดตาก (แม่สอด), จังหวัดระนอง และจังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอีก 8 พื้นที่ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมแถลงข่าวฯ ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าวฯ มีกิจกรรมการแสดงและบูธจำลองการจัดงานเทศกาลแต่ละจังหวัดมาร่วมจัดแสดง(กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-04-02 17:21:07 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) ซึ่งได้ดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโดยความร่วมมือของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันนำเสนอแผนประกันภัยการเดินทางที่มีความยุติธรรมและมาตรฐานการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนประกันภัยการเดินทาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในทุกระดับมากยิ่งขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Thailand Travel Shield) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่