ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-14 14:13:19 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงข่าวโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” เส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟ “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา”สอดรับกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยวโครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ในการนี้ ททท. สำนักงานแพชรบุรี ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสมาคมนักกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางรถไฟ“ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) โดยใช้รถเล้งนำเที่ยวฟรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเริ่มดำเนินการวันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

2019-02-04 09:17:50 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมทำข่าวประเด็น "แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในด้านการท่องเที่ยว"

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมทำข่าวประเด็น "แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในด้านการท่องเที่ยว" ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

2019-02-04 09:15:41 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงข่าวเปิดตัวซีรี่ย์เรื่อง Postcard the series และเปิดเส้นทางตามรอยหนังสั้น ภายใต้แนวคิด “Once in a life time”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดภาคใต้ ภูมิภาคภาคใต้ สนับสนุนโครงการ Once in a lifetime “สักครั้งหนึ่ง” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพคนไทย จะเป็นผลทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกลยุทธ์ของแผนการตลาดในประเทศภายใต้โครงการ Amazing ไทยแลนด์พรีเมี่ยม ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวซีรี่ย์เรื่อง Postcard the series และเปิดเส้นทางตามรอยหนังสั้น ภายใต้แนวคิด “Once in a life time” ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 5 ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ดิเอมควอเทียร์

2019-02-04 14:57:08 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีกล่าวอำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30-19.00 น. ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ ซอย 5-7 กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวคำอวยพร

2019-02-03 14:15:16 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมทำข่าว งานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมทำข่าวงาน "วัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน "วัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน" ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร โดยเชิญเชฟชื่อดังจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมปรุงอาหารกับเชฟชาวไทย กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ชั้น ๒๔ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Ms. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัคราราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมงาน กำหนดการตามแนบ