ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2561

2018-10-10 08:59:17 วันที่ 10 ตุลาคม 61 “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ ๔”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี ชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการเที่ยวละไมไปกับอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรรมดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนงานแถลงข่าวงานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่าง ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2018-10-03 14:53:09 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 แถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561"

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561” ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2018-10-03 16:28:20 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 การต้อนรับการถ่ายทำภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

ตามที่ ททท. สนับสนุนการจัดทำ ภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี โดยนายมาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกคนล่าสุด นั้น ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวงานดังกล่าว (กำหนดการตามแนบ) โดยมีนายมาร์ค มาร์เกซ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ *หมายเหตุ กรุณายืนยันรายชื่อที่ email prdiv7@gmail.com ในการเข้าร่วมการทำข่าวดังกล่าวฯ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 หากไม่ยืนยันรายชื่อจะไม่สามารถเข้าร่วมทำข่าวดังกล่าวได้