ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2562

2019-06-21 11:37:11 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอชีย และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมปล่อยขบวน กำหนดการตามแนบ

2019-06-12 14:22:41 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ The Great Mekong Bike Ride 2019"

ขอเชิญร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ The Great Mekong Bike Ride 2019" ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว กำหนดการแถลงข่าวตามแนบ