ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563

2020-01-24 08:40:38 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดดำเนิงานโครงการเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ ๑๕ ปี ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกระทรรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน และในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และมีกำหนดจัดพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานสีฟ้า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานสีฟ้า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร (กำหนดการตามแนบ)

2020-01-14 13:24:05 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 งานแถลงข่าวการประชุมระดับโลกในประเทศไทย “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020”

        เรียน  ท่านสื่อมวลชน          ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการประชุมระดับโลกในประเทศไทย “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020”          (Global Summit of Women 2020) เนื่องจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยจะมีผู้นำสตรี          จากกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก กว่า ๑,๐๐๐ คน ภายใต้แนวคิด “Women : Revolutionizing Economies”          พลังสตรีพลิกโฉมเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการจัดการจัดงานฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร          ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

2020-01-14 11:14:37 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 ร่วมทำข่าวพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยและครบรอบ60 ปี การสถาปนา ททท.

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 15 ปี ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนและในโอกาสครบรอบ 60 ปีการสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นมีความหลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยและครบรอบ 60 ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ททท.จากท่านด้วยดีเช่นเคย