ปฏิทินงาน

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖ (Amazing I – San Fair 2013)

24 ม.ค. 2556

กำหนดการ 

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖  (Amazing  I – San  Fair  2013)

วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม   ๒๕๕๖ 

ณ  บริเวณเวที  โซนเอเทรียม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

๑๖.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก


๑๗.๐๐  น.

-

ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน


๑๗.๓๐  น.

-

นางสาววาทินี วงศ์สวัสดิ์กุล (แคนดี้  รากแก่น)  และ นายเกรียงไกรมาศ  พจนสุนทร (เคนโด้)  พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

ชมการแสดง ชุด “สรรพเสียง  เสน่ห์สำเนียง  แห่งอีสาน”


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน


 

-

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖  (Amazing  I – San  Fair  2013)


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี, ผู้บริหาร ททท. และแขกผู้มีเกียรติ เดินชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ


 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ

 

 

*หมายเหตุ : การแต่งกายผ้าไทย