ปฏิทินงาน

แถลงข่าวงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี ๒๕๕๖

10 เม.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวีรพงศ์  แก้วสุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

กล่าวถึง  ภาพรวมของการจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  ประจำปี  ๒๕๕๖ 

            และให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

 

-

นางสุชาดา  พันธ์นรา

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

กล่าวถึง  ความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่การจัดงานฯ และการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

-

นายประสิทธิ์  วรสินธุ

ประธานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานฯ  และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

 

-

นายสว่าง  ศรีชัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

กล่าวถึง  กิจกรรมการแข่งขันสิงโตนานาชาติ

 

-

นายประเมศวร์  อมาตยกุล

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว